Free Pizza Here🍕

Hi I'm Dana :) AHS| boys | books |longboard 🔛| instagram: getluckybabe

Home Theme Ask me anything

Bojtor Zsuzsanna- Változás (részlet)

(Source: szeretnivagyos)

…nem az új miatt változik
meg az ember,
Hanem mert a régi helyen már
úgy érzi, hogy nem kell.
Így összepakolja a bőröndjét,
és várja,
hogy valaki majd utánanyúl
és visszarántja.

make me choose: anonymous asked: James or Severus?

Mai tanulság, fiukák!

nubesetanimus:

"minden nő arra vágyik h nekivágják a falnak"

(via fajasodmegilyenkorisedes)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter